Rold Skov Museerne

MERE ROLD SKOV

 

Roldskovmuseernes præsentationsfolder 

 

Udflugtspakke til grupper / foreninger

 

Rold Skov Natur- og Kulturcenter

 

VisitRebild


FLERE MUSEER

Bælum Mølle

 

Lars Kjærs Hus

 

Cirkus Museet i Rold

Foreningen For Musikalsk Folkekultur i Nordjylland

Foreningen har til formål at bevare og formidle nordjysk folkemusiktradition. Foreningen indsamler folkemusikalsk materiale ved opsøgende arbejde hos spillemænd, visesangere og andre meddelere. Det indsamlede materiale, ofte noder, lydbåndsmateriale, fotos m.v. opbevares i spillemandsmuseet i Rebild, hvor arkiv og udstilling befinder sig. Foreningens arbejde sker med tæt tilknytning til museet og i øvrigt tilbydes der kurser og andre arrangementer med baggrund i den traditionelle folkekultur. Foreningen blev oprettet i 1984.

Udgivelser: Foreningen udgiver bladet Nordjysk Folkekultur. Heri bringes artikler om spillemænd, dansetradition, visesangere, lege, folks egne beretninger m.v. Artiklerne er ofte resultatet af foreningens indsamlingsarbejde. En udgivelse består af to blade, - et teksthæfte og et nodehæfte, indeholdende melodier med baggrund i de bragte artikler. Melodierne udsat for 1. og 2. stemme, samt becifring. En udgivelse kan også være et temanummer. F.eks omhandlede 6. Årgang, 2000 nr. 2, folkemusikalske traditioner fra øen Fur i limfjorden. Derudover udsender foreningen 2 gange årligt en kalender med aktuelle folkemusikarrangementer i Nordjylland, samt kurser og undervisning. Medlemsskab koster 100 kr. om året. 

Niels Jørn Østergård
Brunagervej 9, 9530 Støvring
Tlf: 9837 3575
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.folknord.dk  
 

AKTIVITETSKALENDER
søndag 3 november 13:00 - 14:00
Familiedans
søndag 3 november 14:00 - 17:00
Søndagsdans
søndag 10 november 14:00 - 17:00
Søndagsdans
søndag 17 november 14:00 - 17:00
Søndagsdans
søndag 24 november 14:00 - 17:00
Søndagsdans
søndag 1 december 13:00 - 14:00
Familiedans